6 cách giảm thiểu sai sót của con người trong sản xuất dược phẩm

6 cách để giảm thiểu sai sót của con người trong Dược phẩm

Mục Lục

Sai sót của con người là nguyên nhân chính dẫn đến vi phạm và sai lệch liên quan đến việc tuân thủ GMP trong quá trình sản xuất dược phẩm.

Sự xuất hiện sai sót của con người góp phần tác động nghiêm trọng đến chất lượng của sản phẩm dược. Khoảng 80% các sự cố liên quan đến chất lượng sản phẩm là kết quả của sai sót con người. Các lỗi này thường có thể được phát hiện thông qua việc xác nhận những sai lệch trong quy trình. Hầu hết nguyên nhân gốc rễ của sự sai lệch xuất phát từ các sai sót của con người, bao gồm cả vấn đề giao tiếp không đúng cách hoặc không tuân theo quy trình bằng văn bản.

Sau đây là một số giải pháp để giảm thiểu sai sót của con người:

1. Xác định các cơ hội giảm thiểu lỗi

Cần phải xác định các vị trí tiềm năng xảy ra sai sót từ con người trong quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng. Các điểm này cần phải được định rõ cho từng thiết bị, tài liệu và hệ thống có thể cần được cải tiến.

2. Tối ưu hóa quy trình thiết kế

Thực hiện các thay đổi cần thiết trong quy trình và định dạng hoạt động tiêu chuẩn. Rút ngắn và làm rõ ràng các quy trình, thủ tục cần được viết ngắn gọn và dễ hiểu. Tạo ra hướng dẫn chi tiết để đảm bảo các điểm có nguy cơ sai sót của con người được đáp ứng. Loại bỏ các phần không cần thiết trong quy trình và định dạng.

3. Tăng cường sự giám sát

Người giám sát cần phải cung cấp hướng dẫn cho công nhân và dược sĩ ở mọi giai đoạn của quá trình sản xuất. Trước khi bắt đầu một nhiệm vụ cụ thể, hướng dẫn làm việc cần được cung cấp bởi người giám sát. Người giám sát nên thường xuyên xuống hiện trường thay vì chỉ làm việc trong văn phòng.

4. Cải thiện giao tiếp

Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sai sót con người. Thiếu giao tiếp trong các tình huống khác nhau có thể dẫn đến nhiều vấn đề. Ví dụ, việc không thông báo kết quả quá trình từ ca làm việc ban đêm cho ca làm việc ban ngày có thể gây ra sai sót. Thông tin phải được truyền đạt một cách hiệu quả giữa bộ phận đảm bảo chất lượng và bộ phận sản xuất ở tất cả các giai đoạn.

5. Phân công công việc

Hiệu suất của từng nhân viên cần phải được người quản lý giám sát và việc phân chia công việc cần phải dựa trên khả năng của mỗi người. Điều này sẽ dẫn đến hiệu suất tốt hơn và giảm thiểu nguy cơ sai sót từ con người. Trước khi giao nhiệm vụ, cần chọn người phù hợp nhất với công việc để đảm bảo kết quả tốt nhất.

6. Đào tạo

Đào tạo là một phần quan trọng trong công việc và cần thiết cho tất cả nhân viên tham gia vào các hoạt động quan trọng. Đào tạo nên bao gồm tất cả các khía cạnh có thể dẫn đến sai sót con người và trả lời các câu hỏi liên quan trong quá trình làm việc.

Những chiến lược trên là cách thường được áp dụng để ngăn ngừa sai sót do con người trong quá trình sản xuất dược phẩm. Sự kiểm tra và xác nhận trong quá trình cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hạn chế sai sót từ con người. Cần tìm kiếm những cơ hội cải tiến trong quy trình mà ta đang thực hiện. Quá trình cải tiến là một quá trình liên tục không có điểm dừng.

Mục Lục

Bài Viết Liên Quan

error: Content is protected !!
Scroll to Top